Manusia diciptakan Allah Subhanahu wata’ala dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan rasa cinta dan kasih antara lelaki dan perempuan adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Bayangkan, jika manusia tidak diberikan rasa kasih dan sayang, menurut kalian apa yang akan terjadi?. Akan tetapi...